Showing 1–12 of 93 results

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

BÌNH HOA BƯỞI

1,300,000 

BÌNH HOA CAO 30CM

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU ĐU ĐỦ

185,000 

CHẬU CAO 25CM

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU DƯA HẤU HOÀNG KIM

185,000 

CHẬU CAO 25CM

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

CHẬU HOA ANH TÚC

450,000 

CHẬU HOA CAO 30CM

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU HOA ANH TÚC SIZE S

120,000 

CHẬU HOA CAO KHOẢNG 15CM

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU HOA ANH TÚC SIZE SM

150,000 

CHẬU HOA CAO KHOẢNG 18CM

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU HOA ANH TÚC- PAPAVER

320,000 

CHẬU HOA CAO KHOẢNG 30CM

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU HOA CẨM TÚ CẦU

150,000 

Chậu hoa cao : 16-18cm

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU HOA HỒNG

120,000 

CHẬU HOA CAO 15CM

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU HOA HƯỚNG DƯƠNG

180,000 

CHẬU HOA CAO 18CM

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU HOA LAN

350,000 

CHẬU HOA CAO: 35CM

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU HOA LAN DENRO

280,000 

CHẬU HOA CAO 25CM