Showing 1–12 of 142 results

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CATTLEYA

520,000 

CHẬU HOA CAO 38CM

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

CHẬU HOA LAN HOÀNG HẬU- CATTLEYA

1,450,000 

CHẬU HOA LAN HÒNG HẬU. Chậu cao: 45cm

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

HOA LAN HOÀNG HẬU

520,000 

CHẬU HOA CAO 38CM

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Bánh Pizza

490,000 

Kích thước đường kính 30cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 50cm

1,800,000 

Hoa đất sét