Showing 1–12 of 184 results

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

CHẬU HOA ĐÀO

6,000,000 

Chậu cao 1m6

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Bình Hoa Sen

950,000 

Chậu hoa Sen Chậu cao:60 (cm)

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Bình Hoa Sen

1,150,000 

Chậu hoa sen cao 50-55cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

CÀNH HOA HỒNG ( màu sắc được chọn)

150,000 

1 cành hoa hồng không chậu

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Cành Hoa Lily rời

250,000 

Cành Hoa Lily 1 hoa- 2 nụ - và lá

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Bánh Pizza

490,000 

Kích thước đường kính 30cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm