Showing 1–12 of 36 results

Bonsai

Bonsai

400,000 

Thân làm từ đất sét và kẽm có thể bẻ cong nhánh

Bonsai

Bonsai

420,000 

Thân Bonsai cao 70cm

Bonsai

Bonsai

400,000 

Thân bonsai cao 60cm

Bonsai

Bonsai

160,000 

Thân Bonsai cao 38cm

Thân giả cao cấp dùng cho hoa mai, đào, sứ,…

160,000 

Thân cao 35cm

160,000 

Thân cao 32cm

Thân giả cao cấp dùng cho hoa mai, đào, sứ,…

Thân giả cao cấp dùng cho hoa mai, đào, sứ,…

Thân giả cao cấp dùng cho hoa mai, đào, sứ,…

Thân giả cao cấp dùng cho hoa mai, đào, sứ,…

Thân giả cao cấp dùng cho hoa mai, đào, sứ,…