Showing 1–12 of 59 results

Nguyên liệu khác (Materials)

Lõi hoa hồng nhiều màu

25,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy Địa Lan màu vàng

20,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy Hoa Cúc lớn

25,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy Hoa Cúc nhỏ

25,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy hoa địa lan

20,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy Hoa Lan Công nhiều màu

25,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy Hoa Lan Denro nhiều màu

20,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy hoa Lan Hồ Điệp mẫu 1

20,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy hoa Lan Hồ Điệp mẫu 2

20,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy Hoa lan Hoàng hậu lưỡi dày

20,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy hoa lan Hoàng hậu lưỡi mỏng

20,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Nguyên liệu khác (Materials)

Nhụy Hoa lan Vanda

20,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại