Showing 1–12 of 28 results

Dụng cụ (Tools)

Bao cán đất sét máy lớn

15,000 

bao cán đất sét

Dụng cụ (Tools)

bao cán đất sét máy nhỏ

15,000 

Bao cán đất sét

Dụng cụ (Tools)

DỤNG CỤ CÂY LĂN MO

95,000 

INOX KHÔNG RỈ

190,000 

bộ dụng cụ Cào 1 khía

190,000 

bộ dụng cụ Cào răng

190,000 

bộ dụng cụ Cào trơn

190,000 

bộ dụng cụ lăn cạnh 4 size

190,000 

bộ dụng cụ lăn dao 4 size

190,000 

bộ dụng cụ lăn đũa 4 size

Dụng cụ (Tools)

Dụng Cụ- Cọ Tô màu

15,000 

Cọ tô màu có 2 loại.

Dụng cụ (Tools)

Dụng Cụ- Kềm lớn

140,000 

Kềm cộng lực

Dụng cụ (Tools)

Dụng Cụ- Kềm nhỏ

35,000 

kềm cắt các sợi kẽm nhỏ