Showing 1–12 of 66 results

Chậu hoa mini (Mini Flower)

CHẬU HOA ANH TÚC MINI

40,000 

CHẬU HOA CAO KHOẢNG 12CM

Chậu hoa mini (Mini Flower)

CHẬU HOA LILY SIZE MINI

40,000 

CHẬU HOA CAO 12CM

Chậu hoa mini (Mini Flower)

CHẬU SEN ĐÁ

100,000 

Chậu Sen Đá cao 14cm

Chậu hoa mini (Mini Flower)

CHẬU SEN ĐÁ

130,000 

CHẬU CAO 15CM

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Bụi hoa lan mokara màu hồng mini

40,000 

Bụi hoa đất sét Mini hoa lan Mokara màu hồng Chậu cao khoảng 10cm.

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Cây Cỏ May Mắn ( cỏ 4 lá)

40,000 

Chậu cao 15cm

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Cây Khổ Qua chậu nhỏ

60,000 

Chậu cao 18-20cm

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Cây Lúa Mini

40,000 

Chau cao 15-18cm

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Cây Thanh Long Mini

50,000 

Chậu hoa cao 10-15 cm

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu dâu tây mini

40,000 

Chậu cao 12-15cm

110,000 

Hoa đất sét cao 15cm

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa cúc cắm ly

80,000 

Chậu hoa cúc dại cao 15cm