Hiển thị 1–12 trong 46 kết quả

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Bụi hoa lan mokara màu hồng mini

40,000 

Bụi hoa đất sét Mini hoa lan Mokara màu hồng Chậu cao khoảng 10cm.

110,000 

Hoa đất sét cao 15cm

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa cúc cắm ly

80,000 

Chậu hoa cúc dại cao 15cm

80,000 

Chậu hoa đất sét cao 15cm

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu hoa đất sét mini- Hoa lan Denro

30,000 

Chậu hoa cao 18cm

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu hoa lan denro mini

30,000 

Chậu hoa lan denro trắng tô tím. Cao 18cm Chậu gồm 3 hoa

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu Hoa Lan Denrobium màu cam

45,000 

Chậu hoa đất sét Mini hoa lan denrobium màu cam. Chậu cao khoảng 12cm. ( hàng khách đặt)  

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu hoa lan hồ điệp mini

30,000 

Chậu hoa đất sét gồm 3 hoa lan, 2 nụ lan. Chậu cao 18cm.

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu hoa Lan Vanda mini

30,000 

Chậu hoa đất sét size mini, Chậu hoa cao 18cm. Gồm 3 hoa lan

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu hoa lan vanda trắng tô tím mini

30,000 

Chậu cao 18cm gồm 2 nụ và 3 hoa Chậu hoa mini

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu hoa lan Vanda vàng mini

30,000 

Chậu hoa cao 18cm, gồm 3 hoa và 2 nụ

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Chậu hoa mini- Cây chuối

30,000 

Cây chuối mini