Showing 1–12 of 48 results

Giảm giá!
260,000  250,000 

Combo khuôn gân làm hoa đồng tiền Khuôn 150k Khuôn + gân hoa + gân nhuỵ ( 150+80+30) giảm còn 250k

Giảm giá!
480,000  450,000 

Combo khuôn gân làm hoa đồng tiền Khuôn 150k Khuôn + gân hoa + gân nhuỵ + gân lá ( 260+220) giảm còn 450k

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân Gương Sen Mini

20,000 

Chuyên dùng làm Gương sen

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân hoa Lan Mini

20,000 

Chuyên dùng làm hoa lan

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Chuối Mini

20,000 

Chuyên dùng làm lá chuối

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Chuối Size L

55,000 

Chuyên dùng làm lá chuối

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Chuối Size S

30,000 

Chuyên dùng làm lá chuối

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Cúc

30,000 

Chuyên dùng làm lá các loại cúc, sao nháy,…

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá cúc đồng tiền

35,000 

Chuyên dùng làm lá cúc, sao nháy

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá đào

20,000 

Chuyên dùng làm lá đào

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Dâu tây Size M

25,000 

Chuyên dùng làm lá dâu tây

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá dâu tây Size S

20,000 

Chuyên dùng làm lá các loại dâu tây, dâu tằm,..