Hiển thị tất cả 4 kết quả

Album gồm các sản phẩm khách đặt riêng. Sản phẩm thiết kế theo yêu cầu khách hàng.

SẢN PHẨM KHÁCH ĐẶT

HOA CAM

NHÁNH HOA CAM

SẢN PHẨM KHÁCH ĐẶT

HOA NGHỆ TÂY – SAFFRON

NHÁNH HOA CAO 30CM

SẢN PHẨM KHÁCH ĐẶT

SAFFRON

HOA NGHỆ TÂY

SẢN PHẨM KHÁCH ĐẶT

TRÁI KỶ TỬ

TRÁI KỶ TỬ