Showing 1–12 of 161 results

Nguyên liệu khác (Materials)

Băng keo Sáp

28,000 

1 cặp= 2 cuộn

Dụng cụ (Tools)

Bao cán đất sét máy lớn

15,000 

bao cán đất sét

Dụng cụ (Tools)

bao cán đất sét máy nhỏ

15,000 

Bao cán đất sét

Có 4 size

Có 4 size

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Cành Thái

Mỗi bó có 100 sợi kẽm

Nguyên liệu khác (Materials)

Con thú Mini

10,000 

Con Thú trang trí

Hoa giấy (Tissue paper)

Dụng cụ uốn cong cánh hoa

150,000 

Cây đốt nóng bằng điện

Gân silicon (Silicon Mold)

Gân Silicon 1 mặt Hoa Bằng Lăng

80,000 

Gân Silicon được thiết kê dựa theo hoa thật

120,000 

Gân Silicon được thiết kê dựa theo hoa thật

Gân silicon (Silicon Mold)

Gân Silicon 1 mặt Hoa Lan Denro

120,000 

Gân Silicon được thiết kê dựa theo hoa thật

Gân silicon (Silicon Mold)

Gân Silicon 1 mặt Hoa Mai

100,000 

Gân Silicon được thiết kê dựa theo hoa thật