Showing 1–12 of 405 results

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

CHẬU HOA MẪU ĐƠN

390,000 

CHẬU HOA CAO 30CM

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

HOA MẪU ĐƠN – PEONY

2,150,000 

CHẬU HOA CAO 65cm

Nguyên liệu khác (Materials)

Băng keo Sáp

28,000 

1 cặp= 2 cuộn

Dụng cụ (Tools)

Bao cán đất sét máy lớn

15,000 

bao cán đất sét

Dụng cụ (Tools)

bao cán đất sét máy nhỏ

15,000 

Bao cán đất sét

Có 4 size

Có 4 size

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Cành Thái

Mỗi bó có 100 sợi kẽm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Bánh Pizza

490,000 

Kích thước đường kính 30cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm