Showing 1–12 of 59 results

Giảm giá!
260,000  250,000 

Combo khuôn gân làm hoa đồng tiền Khuôn 150k Khuôn + gân hoa + gân nhuỵ ( 150+80+30) giảm còn 250k

Gân hoa (Flower veiner)

Gân cánh bầu hoa lan hài

30,000 

Gân chuyên dùng làm cánh bầu lan hài

Gân hoa (Flower veiner)

Gân cánh bầu hoa lan hài vệ nữ

30,000 

Gân chuyên dùng làm cánh hoa lan hài

Gân hoa (Flower veiner)

Gân cánh hoa địa lan set 2 cánh

35,000 

Gân chuyên dùng cho hoa địa lan

Gân hoa (Flower veiner)

Gân cánh hoa Hồ điệp set 5

35,000 

Gân chuyên dùng cho hoa lan hồ điệp

35,000 

Gân chuyên dùng cho hoa hố điệp

30,000 

Gân chuyên dùng cho hoa hồ điệp

25,000 

Gân chuyên dùng cho hoa hồ điệp

Gân hoa (Flower veiner)

Gân cánh hoa hoa mai 5 cánh

30,000 

Gân chuyên dùng làm cánh hoa mai

Gân hoa (Flower veiner)

Gân cánh hoa Hoàng hậu Size M

30,000 

Gân chuyên dùng cho hoa lan

50,000 

Gân chuyên dùng cho hoa lan size lớn

35,000 

Gân chuyên dùng cho hoa lan