Hiển thị 13–24 trong 48 kết quả

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Địa Lan

55,000 

Chuyên dùng làm lá Địa lan

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá hồ điệp Size L

55,000 

Chuyên dùng làm lá hồ điệp

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Hồ Điệp Size M

45,000 

Chuyên dùng làm lá các loại Hồ điệp

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá hồ điệp Size S

35,000 

Chuyên dùng làm lá các loại lan hồ điệp

55,000 

Chuyên dùng làm lá các loại hồng môn, loa kèn

35,000 

Chuyên dùng làm lá các loại hồng môn, loa kèn

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Hồng Size L

35,000 

Chuyên dùng làm lá hồng

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá hồng Size S

20,000 

Chuyên dùng làm lá các loại

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá hướng dương Size L

55,000 

Chuyên dùng làm lá các loại

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Lan Hài Đốm

35,000 

Chuyên dùng làm lá lan hài

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Lily Size L

35,000 

Chuyên dùng làm lá lily, lá tulip, lá trúc

Gân lá (Leaf Veiner)

Gân lá Lily Size M

25,000 

Chuyên dùng làm lá các loại Lily, lá trúc