Showing 49–60 of 69 results

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

Tranh hoa đất sét – Hoa Sen

1,850,000 

Kích thước khung 41cm x41cm

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Tranh hoa đất sét – Hoa Tim Vỡ

2,850,000 

Hoa tim vỡ màu hồng sen, nền tranh lót vải nhung đen.

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

Tranh hoa đất sét – ngôi nhà tí hon

2,800,000 

Tranh hoa đất sét: có kính Kích thước phủ bì: 26x66 (cm)

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

TRANH HOA ĐẤT SÉT – Tranh cành trúc

2,500,000 

Kích thước nền: 25x50x5cm    

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

Tranh hoa đất sét – Tranh dâu tây (tranh không kính)

3,200,000 

Kích thước nền: 45x55cm Khung không có kính Khung tranh gồm có hoa, quả, lá

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

Tranh hoa đất sét – Tranh Hoa Cúc Họa Mi

480,000 

Khung tranh khổ 21x26 Khung có kính

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

TRANH HOA ĐẤT SÉT – Tranh hoa cúc vàng

2,500,000 

Khung tranh hoa cúc vàng, Kích thước nền tranh: 25cmx50cm

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

TRANH HOA ĐẤT SÉT – Tranh hoa Lan Hồ Điệp

2,500,000 

Kích thước nền: 25x50cm Bức tranh hoa lan 2 nhánh

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

Tranh hoa đất set- Bức Tranh Hoa Sen Hồng

1,850,000 

Kích Thước Khung 33cmx53cm

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

Tranh hoa đất sét- Khung cửa sổ

2,550,000 

Tranh hoa đất sét Kích thước phủ bì: 40x60 (cm)

1,950,000 

Hoa đất sét cao 43x43cm

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

TRANH HOA MAI

2,500,000 

Khung tranh kích thước 34 x54 ( cm)