Cây Lúa Mini

30,000 

Chau cao 15-18cm

079 360 3031 (Mrs Thuận) 0933 41 10 41 (Mrs Trang )