Showing 37–48 of 58 results

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Tulip vàng

880,000 

Chậu Tulip có 9 hoa

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Mô hình ngôi nhà quê

1,800,000 

kich thước mặt bằng 30cmx30cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Nhánh hoa đào

550,000 

Mỗi nhánh cao 1500cm

300,000 

Hoa đất sét

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Cành hoa cúc Đồng Tiền

140,000 

Cao khoảng 60cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Chậu hoa Hướng Dương

860,000 

Chậu cao 55cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa Lan Công

1,200,000 

Chậu cao 60cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa Lục Bình

1,550,000 

Chậu cao 55cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa Lục Bình

250,000 

chậu cao khoảng 25cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Nhánh hoa Linh Lan

550,000 

Nhánh gồm cả hoa, lá, và nụ

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Chậu hoa Lan Hồ Điệp

1,200,000 

Cao 65cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Chậu hoa Tử Đằng

1,550,000 

Chậu cao khoảng 50cm