Showing 1–12 of 73 results

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

CHẬU HOA HƯỚNG DƯƠNG

720,000 

CHẬU HOA CAO 45CM

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU HOA HƯỚNG DƯƠNG

180,000 

CHẬU HOA CAO 18CM

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

HOA HƯỚNG DƯƠNG

650,000 

CHẬU HOA CAO 40CM

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Bánh Pizza

490,000 

Kích thước đường kính 30cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 50cm

1,800,000 

Hoa đất sét