Showing 1–12 of 79 results

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

CHẬU HOA LINH LAN

400,000 

CHẬU HOA CAO 30CM

1,450,000 

Chậu cao 50cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa Lục Bình

1,550,000 

Chậu cao 55cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa Lục Bình

250,000 

chậu cao khoảng 25cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa Loa Kèn

1,800,000 

Chậu Hoa cao 65cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa Loa Kèn

1,800,000 

Chậu Hoa cao 65cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

CHẬU HOA LINH LAN

1,550,000 

âu hậuOa cao 60cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

CHẬU HOA LINH LAN 2 MÀU

1,250,000 

CHẬU HOA CAO KHOẢNG 63CM

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

HOA LINH LAN trắng

450,000 

CHIỀU CAO CHẬU KHOẢNG 33CM

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn hoa đất sét- Hoa Bắp

150,000 

Khuôn Đẹp, lưỡi vừa đủ bén, chuẩn form

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn hoa đất sét- Hoa Địa lan mini

45,000 

Khuôn Đẹp, lưỡi vừa đủ bén, chuẩn form

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn hoa đất sét- Hoa Lan Hài Mini

45,000 

Khuôn Đẹp, lưỡi vừa đủ bén, chuẩn form