Hiển thị 265–271 trong 271 kết quả

Nguyên liệu khác (Materials)

Trái màu nhỏ trang trí

20,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Dụng cụ (Tools)

Vaseline

27,000 

Vaseline chuyên dùng cho đất sét

Nguyên liệu khác (Materials)

Xốp Gương sen

Chuyên dùng trong hoa giấy, hoa voan, hoa vải, hoa giấy nhúng, …hoa nghệ thuật

Dụng cụ (Tools)

Xốp lót cán đất sét

8,000 

Xốp có nhiều màu

Nguyên liệu khác (Materials)

Xốp Nụ Hoa Lily

Chuyên dùng trong hoa giấy, hoa voan, hoa vải, hoa giấy nhúng, …hoa nghệ thuật

Nguyên liệu khác (Materials)

Xốp Nụ hồng- nụ Sen- Trái dâu

Chuyên dùng trong hoa giấy, hoa voan, hoa vải, hoa giấy nhúng, …hoa nghệ thuật

Nguyên liệu khác (Materials)

Xốp trái tròn

Chuyên dùng trong hoa giấy, hoa voan, hoa vải, hoa giấy nhúng, …hoa nghệ thuật