Showing 13–24 of 271 results

190,000 

bộ dụng cụ lăn cạnh 4 size

190,000 

bộ dụng cụ lăn dao 4 size

190,000 

bộ dụng cụ lăn đũa 4 size

Dụng cụ (Tools)

Dụng Cụ- Cọ Tô màu

15,000 

Cọ tô màu có 2 loại.

Dụng cụ (Tools)

Dụng Cụ- Kềm lớn

140,000 

Kềm cộng lực

Dụng cụ (Tools)

Dụng Cụ- Kềm nhỏ

35,000 

kềm cắt các sợi kẽm nhỏ

Dụng cụ (Tools)

Dụng Cụ- Kéo nhọn

35,000 

Kéo tỉa cánh hoa

Dụng cụ (Tools)

Dụng Cụ- Lăn – Mo

65,000 

Dụng cụ 1 đầu lăn nhọn, 1 đầu mo bi

Dụng cụ (Tools)

Dụng Cụ- Lăn bánh xe

55,000 

Lăn bánh xe inox

190,000 

bộ dụng cụ lăn rãnh 4 size

45,000 

Bộ mo bi 2 đầu = 10 size

75,000 

Móc cành để tạo vị trí cắm hoa lên cành