Showing 1–12 of 41 results

Tranh hoa Đất Sét (Oil Painting Flower)

Bức Tranh Khổ Qua

520,000 

Kích Thước Khung tranh: 21x26 (cm) khung tranh 3D hộp dày 5 (cm)

275,000 

1kg= 4 gói Đất sét White Lotus là loại đất sét dẻo, bề mặt không bị bóng. Có độ trắng sáng tự nhiên, khi pha màu vào đất thì màu tươi sáng.

Gân silicon (Silicon Mold)

Gân Silicon 2 mặt Hoa Hồng mẫu 2

120,000 

Gân Silicon được thiết kê dựa theo hoa thật

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khung Tranh hoa đất sét- Bình Hoa Sen 2 Hoa

1,850,000 

Tranh không kính kích thước 30x35

1,050,000 

Tranh có kính kích thước 30x50

650,000 

Tranh có kính kích thước 30x35

350,000 

Tranh có kính kích thước 30x40

880,000 

Tranh không kính kích thước 30x35

850,000 

Tranh không kính kích thước 25x30

1,800,000 

Tranh không kính kích thước 31x56

1,550,000 

Tranh có kính kích thước 40x50

400,000 

Tranh có kính kích thước 30x40