Showing 1–12 of 50 results

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Bánh Pizza

490,000 

Kích thước đường kính 30cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 55cm

1,450,000 

Chậu cao 50cm

760,000 

Chậu cao khoảng 60cm

1,800,000 

Chậu cao 60cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa mẫu đơn

2,200,000 

chậu cao khoảng 80cm

4,900,000 

Cao 1600cm-1800cm