Hiển thị 13–24 trong 51 kết quả

5,800,000 

Cao 1600cm-1800cm

1,900,000 

Chậu cao khoảng 50cm, đường kính 40cm

580,000 

Chậu cao khoảng 30cm, đường kính 30cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Sen trắng 6 hoa

2,300,000 

Chậu cao khoảng 80cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Sen vàng 10 hoa

8,800,000 

Chậu cao 1500cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Sen vàng mini

280,000 

chậu sen vàng

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa sứ trắng

150,000 

Chậu hoa nhỏ, quấn vải bố

880,000 

Chậu Tulip có 9 hoa

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Tulip vàng

880,000 

Chậu Tulip có 9 hoa

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Mô hình ngôi nhà quê

1,800,000 

kich thước mặt bằng 30cmx30cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Nhánh hoa đào

550,000 

Mỗi nhánh cao 1500cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Bosnai đào tiên

1,450,000 

chậu cao khoảng 45cm