Showing 37–48 of 62 results

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Tulip vàng

880,000 

Chậu Tulip có 9 hoa

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Mô hình ngôi nhà quê

1,800,000 

kich thước mặt bằng 30cmx30cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Nhánh hoa đào

550,000 

Mỗi nhánh cao 1500cm

300,000 

Hoa đất sét

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Cành hoa cúc Đồng Tiền

140,000 

Cao khoảng 60cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Chậu hoa Hướng Dương

1,300,000 

Chậu cao 55cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Giỏ Hoa Cúc Họa Mi

550,000 

Giỏ hoa Cúc tông màu nhẹ nhàng, dễ thương phù hợp với các cô gái.

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa Lan Công

1,200,000 

Chậu cao 60cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa Lục Bình

1,550,000 

Chậu cao 55cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa Lục Bình

250,000 

chậu cao khoảng 25cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Nhánh hoa Linh Lan

550,000 

Nhánh gồm cả hoa, lá, và nụ

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét – Cây Tắc cao 2 mét

18,000,000 

Cao 1800 - 2000cm