Showing 13–24 of 62 results

2,500,000 

Hoa đất sét

1,500,000 

Hoa đất sét

3,500,000 

Hoa đất sét

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Hồng kem 1 thân

650,000 

Hoa đất sét

650,000 

Hoa đất sét

2,200,000 

Hoa đất sét

1,800,000 

Chậu cao 60cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa mẫu đơn

2,200,000 

chậu cao khoảng 80cm

4,900,000 

Cao 1600cm-1800cm

5,800,000 

Cao 1600cm-1800cm

1,900,000 

Chậu cao khoảng 50cm, đường kính 40cm

580,000 

Chậu cao khoảng 30cm, đường kính 30cm