Showing 1–12 of 30 results

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Bông Trang – IXORA Size M

120,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Đậu Biếc – SWEET PEA Size M

80,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn EPIDENRUM WALLISSI Size M

95,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Giọt Nước – Water drop S

75,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Giọt Nước – Water drop Size M

85,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Hồ Điệp – Viopgracia Size M

95,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Hướng Dương – SUN FLOWER Size M

95,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Hướng Dương – SUN FLOWER Size Mini

45,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Hướng Dương – SUN FLOWER Size S

85,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Hướng Dương – SUN FLOWER Size SM

90,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

130,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

150,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải