Showing 1–12 of 29 results

1,800,000 

Hoa đất sét

760,000 

Chậu cao khoảng 60cm

4,300,000 

Hoa đất sét

1,800,000 

Hoa đất sét

2,500,000 

Hoa đất sét

1,500,000 

Hoa đất sét

3,500,000 

Hoa đất sét

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Hồng kem 1 thân

650,000 

Hoa đất sét

650,000 

Hoa đất sét

2,200,000 

Hoa đất sét

1,800,000 

Chậu cao 60cm

4,900,000 

Cao 1600cm-1800cm