Showing 1–12 of 26 results

220,000 

Bó Hoa Anh Túc

220,000 

Bó Hoa Hồng

220,000 

Bó Hoa Hồng Hoa Anh Túc

220,000 

Bó Hoa Hồng Hoa Anh Túc

220,000 

Bó Hoa Hồng

220,000 

Bó Hoa Hồng

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

Chậu hoa đất sét – Hoa lan hồ điệp trắng

150,000 

Chậu hoa lan hồ điệp trắng cao 35cm

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

Chậu hoa Lan Hồ Điệp màu hồng loang

Chậu cao 35cm

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

Chậu hoa lan hoàng hậu 2 hoa màu đỏ

Chậu cao 35cm

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

Chậu hoa Lan Nhện vàng 2 nhánh

Chậu cao 35cm

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

Chậu hoa Lan Vanda lưới 7 hoa màu tím

Chậu cao 35cm

Chậu hoa size Trung (Medium Flower)

Chậu hoa Lan Vanda lưới màu xanh dương 7 hoa

Chậu cao 35cm