Showing 13–24 of 501 results

Có 4 size

Nguyên liệu (Materials)

Cánh hoa Sen

45,000 

Giấy lụa chịu được nước Có 4 size: cánh 1 và 2 không có kẽm Cánh 3 và 4 có kẽm Đóng gói: 50 cánh/1 bịt  

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Cành Thái

Mỗi bó có 100 sợi kẽm

2,500,000 

Hoa đất sét cao 60cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét- Bonsai Hoa mai dáng đứng

2,800,000 

Hoa đất sét cao 60cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét- Bonsai Hoa Sứ Đỏ

5,600,000 

Hoa đất sét cao 70 cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét- Chậu Cẩm Tú Cầu 3 hoa

950,000 

Hoa đất sét cao 40cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét- Chậu cây dừa

850,000 

Hoa đất sét cao

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét- Chậu Cẩm Tú Cầu 2 Hoa

950,000 

Hoa đất sét cao 40cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét- Chậu Chuối

2,100,000 

Hoa đất sét cao 50cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét- Chậu Diên Vĩ- Iris

850,000 

Hoa đất sét cao 40cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu hoa đất sét- Chậu Đỗ Quyên

1,500,000 

Hoa đất sét cao 40cm