Showing 25–36 of 405 results

2,200,000 

Hoa đất sét

1,800,000 

Chậu cao 60cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa mẫu đơn

2,200,000 

chậu cao khoảng 80cm

4,900,000 

Cao 1600cm-1800cm

5,800,000 

Cao 1600cm-1800cm

1,900,000 

Chậu cao khoảng 50cm, đường kính 40cm

580,000 

Chậu cao khoảng 30cm, đường kính 30cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Sen hồng 5 hoa

4,500,000 

Chậu cao 80cm

210,000 

Chậu cao khoảng 20cm

250,000 

Chậu cao khoảng 20cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Sen hồng 6 hoa

2,300,000 

Chậu cao khoảng 80cm

3,100,000 

Chậu cao khoảng 60cm