Showing 385–396 of 404 results

Nguyên liệu khác (Materials)

Rêu sợi phủ lên chậu

95,000 

Gói 300g

Nguyên liệu khác (Materials)

Rỗ Mây mini

10,000 

Có nhiều mẫu khác nhau

Nguyên liệu khác (Materials)

Súng Bắn keo

35,000 

Súng đốt nóng bằng điện

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Trái cây đất sét gói rời

80,000 

Có nhiều loại trái cây khác nhau

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Trái cây đất sét rổ lớn

55,000 

Có nhiều loại trái cây khác nhau

Chậu hoa mini (Mini Flower)

Trái cây đất sét rổ nhỏ

30,000 

Có nhiều loại trái cây khác nhau

Nguyên liệu khác (Materials)

Trái Kim Tuyến màu

25,000 

Trang trí tiệc, cành cây khô, trang trí bình hoa

Nguyên liệu khác (Materials)

Trái màu nhỏ trang trí

20,000 

Nhụy làm hoa giả, hoa nghệ thuật các loại

Hoa giấy (Tissue paper)

Tranh hoa giấy lụa MS01

850,000 

Khung có kính, bảo về hoa tuyệt đối

Hoa giấy (Tissue paper)

Tranh hoa giấy lụa MS02

850,000 

Khung có kính, bảo về hoa tuyệt đối

Hoa giấy (Tissue paper)

Tranh hoa giấy lụa MS03

850,000 

Khung có kính, bảo về hoa tuyệt đối

Hoa giấy (Tissue paper)

Tranh hoa giấy lụa MS04

850,000 

Khung có kính, bảo về hoa tuyệt đối