Showing 37–48 of 404 results

6,200,000 

Chậu cao khoảng 1500cm

8,500,000 

Chậu hoa sen hồng cao 1200cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Sen trắng 6 hoa

2,300,000 

Chậu cao khoảng 80cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Sen vàng 10 hoa

8,800,000 

Chậu cao 1500cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Sen vàng mini

280,000 

chậu sen vàng

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa sứ trắng

150,000 

Chậu hoa nhỏ, quấn vải bố

1,150,000 

Chậu Tulip có 9 hoa

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Tulip vàng

1,150,000 

Chậu Tulip có 9 hoa

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Mô hình ngôi nhà quê

2,000,000 

kich thước mặt bằng 30cmx30cm

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Nhánh hoa đào

550,000 

Mỗi nhánh cao 1500cm

300,000 

Hoa đất sét

2,100,000 

Chậu hoa mai tứ sắc cao 50cm