Showing 1–12 of 31 results

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Bình Hoa Sen

950,000 

Chậu hoa Sen Chậu cao:60 (cm)

Nguyên liệu (Materials)

Cánh hoa Sen

45,000 

Giấy lụa chịu được nước Có 4 size: cánh 1 và 2 không có kẽm Cánh 3 và 4 có kẽm Đóng gói: 50 cánh/1 bịt  

1,800,000 

Hoa đất sét

4,300,000 

Hoa đất sét

1,800,000 

Hoa đất sét

2,500,000 

Hoa đất sét

1,500,000 

Hoa đất sét

3,500,000 

Hoa đất sét

Chậu hoa size Lớn (Lager Flower)

Chậu Hoa Đất sét – Chậu hoa Hồng kem 1 thân

650,000 

Hoa đất sét

650,000 

Hoa đất sét

2,200,000 

Hoa đất sét

210,000 

Chậu cao khoảng 20cm