Monthly Archives: Tháng Năm 2019

TRANH KHÔNG KÍNH

VIẾT VỀ “TRANH KHÔNG KÍNH”      Trước đây chúng ta vẫn biết về tranh hoa đất trên nền sơn dầu, rất đẹp và rất đa dạng. ⚡️Ưu điểm của tranh trên nền sơn dầu: Bố cục của toàn bức tranh đã được hoạ sĩ định sẳn. Người làm hoa chỉ việc đính hoa lên bức […]