Category Archives: khuyến mãi

Khuyến mãi ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Giảm giá 10% cho tất cả các chậu hoa đất sét. Giảm 15% cho tất cả các sản phẩm từ hoa giấy. Chương trình áp dụng từ ngày 01/11/2018 – hết ngày 19/11/2018 Không áp dụng cho nguyên vật liệu và các chương trình khuyến mãi khác.