Showing 1–12 of 32 results

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Bông Trang – IXORA Size M

120,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Đậu Biếc – SWEET PEA Size M

80,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn EPIDENRUM WALLISSI Size M

95,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Giọt Nước – Water drop S

75,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Giọt Nước – Water drop Size M

85,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Hồ Điệp – Viopgracia Size M

95,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Giảm giá!
160,000  150,000 

Khuôn Đẹp, lưỡi vừa đủ bén, chuẩn form

Giảm giá!
175,000  160,000 

Khuôn Đẹp, lưỡi vừa đủ bén, chuẩn form

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Hướng Dương – SUN FLOWER Size M

95,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Hướng Dương – SUN FLOWER Size Mini

45,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Hướng Dương – SUN FLOWER Size S

85,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Hướng Dương – SUN FLOWER Size SM

90,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải