Showing 25–32 of 32 results

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Vanda Miss Joaquim

80,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn VANDA Size L

110,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn VANDA Size M

95,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn VANDA Size SM

90,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

1,900,000 

Kích Thước 35cmx55cm

450,000 

kích thước 30cmx30cm

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Tranh hoa đất sét – Hoa Tim Vỡ

2,850,000 

Hoa tim vỡ màu hồng sen, nền tranh lót vải nhung đen.

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

VANDA TERES Size M

80,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải